1959 Denizli doğumlu olan Erol Göka, orta öğrenimini parasız yatılı olarak Aydın'da tamamlamıştır 1983 yılında Tıp Doktoru, 1989 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve İzmir'de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında Doçent olmaya hak kazanmıştır.

2010 yılının başlarında Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalına Profesör olarak atanan Erol Göka, psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almış olsa da daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlere ve felsefe ile kesişim noktalarına yoğunlaşmıştır.

Mesleki alanın dışında düşünce dünyasını da ilgilendiren konularda birçok kitap yazan Erol Göka, toplum psikolojisi ile bir otorite olarak tanındığından görsel ve yazılı medyada sunucu ve konuşmacı olarak defalarca yer almıştır.

Erol Göka, 2008 yılında ilmi çalışmaları ile Türk milletinin ufkunu açan eserler ortaya koyduğundan Ziya Gökalp/Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanına layık görülmüştür.