1966 yılında doğdu. Bütün öğrenim hayatını İstanbul’da geçirdi. 2001’de İstanbul Üniversitesi’nde “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Din Duygusu” teziyle Doktora mezunu oldu..Mill Eğitim Bakanlığı”nda edebiyat öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Kırklareli Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı Bölümüne geçtikten bir süre sonra yurtdışında kısa müddet çalıştı ve 2016 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde çalışmaktadır.