İstanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (2001). Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını (2004), İstanbul Üniversitesi’nde “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” çalışmasıyla doktorasını tamamladı (2011). Doktora sonrasını araştırmalarını Amerika’da, University of Wisconsin-Madison’da yaptı (2014-2015). Mekândan Taşan Edebiyat: Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri (2012), Sonsuzluğun Yüzleri: İkinci Yeni Şiirinde Görsel Sanatlar (2015), Viyana’dan Londra’ya: Hüseyin Kâzım’ın Viyana, Almanya, Moskova ve Londra Seyahatnameleri (2015), Büyülü Bir Geçmiş Zamanının İzinde: Bosnalı Ali Şevki Hoca (2017). Âkif’in Şehirleri: İstanbul Avrupa Yakası (2019), Huzur Atlası: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur Romanını Okuma Kılavuzu (2020) eserlerini yayınladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.